Apie mus
Naujienos
Paslaugos
Techninė apžiūra
Svarbu žinoti
Stočių adresai
Paslaugų kainos
Kontaktai
Paslaugų kainos

PATVIRTINTA

UAB „Skirlita“ direktoriaus

2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1-19

Kainos su PVM už privalomosios techninės apžiūros atlikimą

Už transporto priemonių apžiūrą/Už techninių reikalavimų patikrą

TA

* PTA

** PTA

*** PTA

**** PTA

Kaina, Lt

Kaina, Lt

Kaina, Lt

Kaina, Lt

Kaina, Lt

1. L1 ir L3 klasės mopedų ir motociklų

17

3

4

6

9

2. L2, L4, L5 ir L7 klasės mopedų ir motociklų

21

3

6

7

11

3. M1 klasės lengvųjų automobilių

42

6

11

15

21

4. M2 klasės mažųjų autobusų, vykdančių vidaus vežimus

58

9

15

20

29

5. M2 klasės mažųjų autobusų, vykdančių tarptautinius vežimus

64

9

15

20

29

6. M3 klasės autobusų, troleibusų, vykdančių vidaus vežimus

82

13

21

29

41

7. M3 klasės autobusų, troleibusų, vykdančių tarptautinius vežimus

97

13

21

29

41

8. M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų

105

16

27

37

53

9. N1 klasės krovininių automobilių, vykdančių vidaus vežimus

58

9

15

21

29

10. N1 klasės krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus

67

9

15

21

29

11. N2 klasės krovininių automobilių, vykdančių vidaus vežimus

72

11

18

25

36

12. N2 klasės krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus

76

11

18

25

36

13. N3 klasės krovininių automobilių, vykdančių vidaus vežimus

87

13

22

31

44

14. N3 klasės krovininių automobilių, vykdančių tarptautinius vežimus

100

13

22

31

44

15. O1 klasės lengvųjų automobilių priekabų

16

3

4

6

8

16. O2 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabėms), vykdančių vidaus vežimus

30

5

8

11

15

17. O2 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabėms) vykdančių tarptautinius vežimus

39

5

8

11

15

18. O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabėms), vykdančių vidaus vežimus

51

8

13

18

26

19. O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabėms), vykdančių tarptautinius vežimus

56

8

13

18

26

20. O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabėms), vykdančių vidaus vežimus

64

10

16

23

32

21. O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabėms), vykdančių tarptautinius vežimus

75

10

16

23

32

22. Už papildomą krovininių automobilių, skirtų vežti pavojingus krovinius, patikrą

37

6
23. Už papildomą krovininių automobilių priekabų (puspriekabių), skirtų vežti pavojingus krovinius, patikrą

27

4
24. Už papildomą ,,žalių“ krovininių automobilių patikrą

17

2
25. Už papildomą ,,žalesnių ir saugių“, ,,EURO 3 saugių“ bei ,,EURO 4 saugių“ krovininių automobilių patikrą

35

5
26. Už papildomą patikrą ,,žalesnių ir saugių“, EURO 3 saugių“ bei ,,EURO 4 saugių“ krovininių automobilių priekabų (puspriekabių) patikrą

26

4
27. Už papildomą krovininių automobilių priekabų (puspriekabių) eismo saugumo reikalavimų atitikties patikrą

26

4
28. Už automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą

31

6

8

11

16

29. Už papildomą darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą transporto priemonių su pneumatine stabdžių pavara

37

30. Už papildomą procedūrą atliekant transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą

12


6TA – pirminė techninė apžiūra.

*PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija.

**PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

***PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti dvi kontrolines (technologines) įrangas (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

****PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti trijų ir daugiau tipų kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA – privalomosios techninės apžiūros metu nustačius, kad transporto priemonė techniškai netvarkinga, jos valdytojas, vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 patvirtinto “Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo ” 22 punktu, turi teisę vieną mėnesį nuo techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) išdavimo dienos atlikti transporto priemonės pakartotinę (-es) apžiūrą (-as). Pakartotinės apžiūros kaina priklauso nuo apžiūros metu nustatytų trūkumų kiekio ir jų pobūdžio, t. y. nuo patikros apimčių, nurodytų žvaigždutėmis pažymėtuose punktuose.

Per 30 dienų nepateikus transporto priemonės pakartotinei apžiūrai, kita apžiūra traktuojama kaip pirminė techninė apžiūra ir už ją mokama visa nustatyta kaina.


50% nuolaida už pirminės ir pakartotinės privalomosios techninės apžiūros atlikimą, pirminę ir pakartotinę automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą, už pirminę ir pakartotinę transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą taikoma:

  • Asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms.

Svarbu: už kelių transporto priemonės techninės apžiūros atlikimą mokama vietoje.Skirlita. Visos teisės saugomos.   Tinklapį sukūrė: Infosistema