Kokybės politika

Kokybės politika

TIKSLAI  2023 – 2024  METAMS:

 • Būti patikima įmone užtikrinant klientui teikiamų paslaugų kokybę;
 • Modernizuoti stotis pritaikant jas šiuolaikiniams klientų aptarnavimo poreikiams ir veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
 • Prienuose pastatyti naują techninės apžiūros atlikimo stotį.

STRATEGIJA:

 • Naujinti technologinę įrangą, reikalingą TA atlikimui;
 • Diegti pažangias technologijas bei technines naujoves;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti darbuotojų iniciatyvumą, sąmoningumą;
 • Užtikrinti pilną darbuotojų atsakomybę už atliekamą darbą;
 • Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, juos motyvuojant ir užtikrinant socialines garantijas bei geranorišką tarpusavio atmosferą;
 • Nuolat tobulinti kokybės valdymo sistemą pagal LST EN ISO/IEC 17020 standarto reikalavimus, peržiūrėti ir vertinti Kokybės tikslus;
 • Viešinti įmonės veiklos naudą visuomenei.

BENDROVĖS  VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • Asmeniniu pavyzdžiu kolektyvui rodyti ir skleisti nuolatinį įsipareigojimą kokybei, siekti sklandaus, stabilaus ir efektyvaus darbo;
 • Tenkinti darbuotojų lūkesčius ir poreikius bei kitų suinterisuotų šalių reikalavimus, gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje;
 • Užtikrinti šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais tikslams pasiekti;
 • Šią politiką skelbti viešai įmonės klientams.

        Direktorius  Valdas Stasiukynas

                          2022-11-30

Į viršų