Karjera

Karjera

Mūsų komandą sudaro 27 techninės apžiūros kontrolieriai, iš jų 5 kelių transporto priemonių ekspertai.

Asmuo, dirbantis techninės apžiūros kontrolieriumi atitinka šiuos reikalavimus:

  • Turėti aukštąjį išsilavinimą, įgytą baigus transporto inžinerijos arba mechanikos inžinerijos studijas, arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir techniko, techniko-mechaniko, jaunesniojo inžinieriaus arba lygiavertę kvalifikaciją;
  • Turėti žinių kelių transporto priemonių mechanikos, dinamikos, vidaus degimo variklių, medžiagų ir medžiagų apdirbimo, elektronikos, elektros, elektroninių transporto priemonės dalių, informacinių technologijų taikymo srityse;
  • Jeigu šios dalies 1 punkte nurodytų studijų trukmė trumpesnė kaip 3 metai, turėti praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos patirties nors vienoje iš šios dalies 2 punkte nurodytų sričių (bendra studijų, praktinės ir (ar) pedagoginės veiklos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 3metai);
  • Būti nepriekaištingos reputacijos;
  • Būti išlaikęs kvalifikacinį egzaminą (kvalifikacinis egzaminas laikomas Lietuvos transporto saugos administracijoje);
  • Turėti teisę vairuoti A, B ir C kategorijų transporto priemones.

Prisijunkite prie mūsų komandos!


Jeigu norite prisijungti prie mūsų komandos, siųskite savo gyvenimo aprašymą (CV) adresu info@apziura.lt 

Į viršų