Paslaugų kainos

Paslaugų kainos

PATVIRTINTA
UAB „Skirlita“ direktoriaus
2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-5

Eil.Nr.

Už transporto priemonių apžiūrą /
Už techninių reikalavimų patikrą

TA

*PTA

**PTA

***PTA

****PTA

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

1.

L1 ir L3 klasės mopedų ir motociklų

5,20

0,86

1,16

1,74

2,60

2.

L2, L4, L5, L6 ir L7 klasės mopedų ir motociklų

6,36

0,86

1,74

2,02

3,18

3.

M1 klasės transporto priemonių

14,48

2,02

3,76

5,20

7,24

4

M2 klasės mažųjų autobusų

19,68

3,18

5,20

6,66

9,86

5.

M3 klasės autobusų, troleibusų

28,08

4,34

7,24

9,84

14,18

6.

M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų

35,62

5,50

9,26

12,74

17,96

7.

N1 klasės krovininių transporto priemonių

19,68

3,18

5,20

7,24

9,84

8.

N2 klasės krovininių transporto priemonių

24,62

3,76

6,08

8,68

12,44

9.

N3 klasės krovininių transporto priemonių

29,82

4,34

7,52

10,72

15,06

10.

O1 klasės transporto priemonių priekabų

5,20

0,86

1,16

2,02

2,60

11.

O2 klasės krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių)

9,84

1,74

2,60

3,76

4,92

12.

O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių)

16,50

2,60

4,34

5,78

8,40

13.

O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių)

20,84

3,18

5,20

7,52

10,42

14.

Už papildomą krovininių transporto priemonių, skirtų pavojingiesiems  kroviniams vežti, patikrą

11,00

1,74

   

15.

Už papildomą krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių), skirtų pavojingiesiems  kroviniams vežti, patikrą

8,10

1,16

   

16.

Už papildomą „saugių“:

     

16.1.

krovininių transporto priemonių patikrą

10,42

1,44

   

16.2.

krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) patikrą

7,82

1,16

   

17.

Už papildomą krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių) eismo saugumo reikalavimų atitikties patikrą

7,82

1,16

   

18.

Už transporto priemonės dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą

8,98

1,74

2,32

3,18

4,62

19.

Už papildomą procedūrą atliekant transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą

3,76

1,74

   

20.

Už papildomą transporto priemonių su pneumatine stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą, kai matuojamas pavaros slėgis

11,00

    

21.

Už papildomą transporto priemonių su pneumatine stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą, matuojant stabdžių pavaros slėgį ir papildomai sukuriant vertikalią ašies (-ių) apkrovą

16,50

    

22.

Už papildomą transporto priemonių, kurių masė didesnė kaip 3500 kg, su hidrauline arba mišria stabdžių sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo efektyvumo patikrą

11,00

    

TA – privalomoji techninė apžiūra.

*PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija.

**PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

***PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

****PTA – pakartotinė techninė apžiūra, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą). Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

50% nuolaida už M1 ir O1 klasės kelių transporto priemonių pirminės ir pakartotinės privalomosios techninės apžiūros atlikimą, pirminę ir pakartotinę automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą, už pirminę ir pakartotinę transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą taikoma:

  • Asmenims, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms bei specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms. 
Į viršų