Techninės apžiūros kainos

Privalomosios techninės apžiūros kainos su PVM

PATVIRTINTA
UAB „Skirlita“ direktoriaus
2022 m. liepos mėn. 1 d. įsakymu Nr. V-14

Eil. Nr.

Už transporto priemonių apžiūrą /
Už techninių reikalavimų patikrą

TA

PTA1

PTA2

PTA3

PTA4

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

Kaina,

Eur

1.

L1 ir L3 klasės mopedų ir motociklų

10,7

1,6

2,8

3,9

5,4

2.

L2, L4, L5, L6 ir L7 klasės mopedų ir motociklų

16,4

2,3

4,2

5,9

8,3

3.

M1 klasės transporto priemonių

21,9

3,0

5,7

7,8

11,0

4

M2 klasės mažųjų autobusų

25,3

3,6

6,6

9,1

12,6

5.

M3 klasės autobusų, troleibusų

35,9

5,0

9,3

13,0

18,0

6.

M3 klasės sujungtų autobusų, troleibusų

40,7

5,7

10,6

14,6

20,3

7.

N1 klasės krovininių transporto priemonių

22,4

3,1

5,8

8,0

11,2

8.

N2 klasės krovininių transporto priemonių

28,6

4,0

7,5

10,3

14,3

9.

N3 klasės krovininių transporto priemonių

40,7

5,7

10,6

14,6

20,3

10.

O1 klasės transporto priemonių priekabų

8,2

1,1

2,1

2,9

4,1

11.

O2 klasės krovininių transporto priemonių priekabų (puspriekabių)

14,4

2,0

3,7

5,1

7,2

12.

O3 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių)

27,7

3,9

7,2

9,9

13,9

13.

O4 klasės krovininių automobilių priekabų (puspriekabių)

33,9

4,7

8,8

12,2

17,0

14.

Papildoma transporto priemonių, skirtų
pavojingiems kroviniams vežti, patikra

10,4

1,50 (PTA)

   

15.

Papildoma transporto priemonių, skirtų
saugiems kroviniams vežti, patikra

10,4

1,50 (PTA)

   

16.

Dujinės maitinimo įrangos techninės būklės
patikra

5,6

0,8

1,5

2,0

2,8

17.

Papildoma procedūra transporto priemonių
dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų
dūmingumui patikrinti

3,5

1,8 (PTA)

   

18.

Papildoma procedūra transporto priemonių su
pneumatine, hidrauline arba mišria stabdžių
sistema darbinių stabdžių sistemos stabdymo
efektyvumui patikrinti

11,5

    

19.

Už papildomą istorinių motorinių transporto
priemonių patikrą

87,6

43,8 (PTA)   

TA – procedūros kaina.

PTA – pakartotinės procedūros kaina, kai yra naudojama tik dalis įrangos ir / ar techninės apžiūros laikas užtrunka ne ilgiau kaip 50 proc. privalomajai techninei apžiūrai skirto laiko.

PTA1 – pakartotinės procedūros kaina, kai vizuali apžiūra atliekama nesinaudojant apžiūros linija, sudaro 14 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos.

PTA2 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti vieną kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 26 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA3 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti dviejų rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 36 proc. privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

PTA4 – pakartotinės procedūros kaina, kai reikia naudoti trijų ir daugiau rūšių kontrolinę (technologinę) įrangą (stabdžių stendą, apžiūros duobę arba keltuvą, šviesų reguliavimo tikrinimo prietaisą, dujų analizatorių arba dūmingumo matavimo prietaisą), sudaro 50 proc.  privalomosios techninės apžiūros procedūros kainos. Tikrinant dujinę maitinimo įrangą taikoma, kai reikia naudoti dujų nuotėkio ieškiklį, dujų analizatorių, apžiūros duobę arba keltuvą.

50% nuolaida kainai už M1 ir O1 klasės kelių transporto priemonių,  pirminės ir pakartotinės privalomosios techninės apžiūros atlikimą, pirminę ir pakartotinę automobilio dujinės maitinimo įrangos techninės būklės patikrą, už pirminę ir pakartotinę transporto priemonių dyzeliu varomų variklių išmetamųjų dujų dūmingumo patikrą taikoma:

  • asmenims, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis, ar asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, priklausančioms ir jų vairuojamoms kelių transporto priemonėms ir specialiai neįgaliesiems pritaikytoms ir jų vairuojamoms Lietuvos Respublikoje įregistruotoms kelių transporto priemonėms, išskyrus automobilius taksi ir lengvuosius automobilius, kuriais vykdoma keleivių vežimo už atlygį pagal užsakymą veikla.

__________________________

Į viršų