Papildomų paslaugų kainos

Kelių transporto priemonių valdytojams papildomai teikiamų paslaugų kainos

PATVIRTINTA
UAB „Skirlita“ direktoriaus
2023 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-11

Paslaugos pavadinimasPaslaugos kaina,  Eur   (su PVM)
1. Už techninės apžiūros rezultatų ataskaitos išdavimą naujai kelių transporto priemonei7,00
2. Už pakartotinį techninės apžiūros rezultatų ataskaitos  išdavimą ir duomenų pakeitimą CTADB, transporto priemonės valdytojo prašymu 5,00
3. Už techninės apžiūros sertifikato išdavimą (keitimą)12,00
4. Už eismo saugumo reikalavimų  atitikimo priekabai (puspriekabei) sertifikato išdavimą.70,00
5. Už transporto priemonės techninę ekspertizę: 
5.1. už ekspertizės atlikimą (transporto priemonės identifikavimas, parametrų ir charakteristikų nustatymas, kokybės ir atitikties įvertinimas, dokumentacijos ekspertizė ir kita) 1 val.;

70,00

5.2. už rezultatų įforminimą ir pažymos išdavimą 1 val.;30,00
5.3. už važiavimą iki ekspertizės objekto ir atgal už 1 km.2,00

6. Už transporto priemonių saugumo patikrinimą:

6.1. Lengvojo automobilio

24,00
6.2. Lengvojo automobilio sistemos10,00

Pastaba.

Atliekant transporto priemonių saugumo patikrinimą taikomi šie koeficientai:

    • mikroautobusams, krovininiams automobiliams iki 3,5 t bendros masės, krovininių automobilių priekaboms ir puspriekabėms – 1,5;
    • autobusams, krovininiams  automobiliams daugiau kaip 3,5 t bendros masės – 2.

Atliekant pakartotinį transporto priemonės saugumo patikrinimą 1 mėn. laikotarpyje (nuo pirminio patikrinimo datos), taikoma 50% nuolaida.

Atlikus šias paslaugas, klientui išduodamas nustatytos formos paslaugos lapas.

Saugumo patikrinimo paslaugos atliekamos be eilės.

 
6.3. Už papildomą pakrauto sunkiojo krovininio automobilio (išskyrus balninį vilkiką), priekabos, puspriekabės stabdžių patikrą.  20,00 

7. Dovana (techninės būklės įvertinimas M1, N1 klasės automobiliui):

7.1. Viso automobilio techninės būklės įvertinimas

 24,00
7.2. Vienos automobilio sistemos techninės būklės įvertinimas10,00

8. Pažymos išdavimas apie „Mokesčio už Lietuvos Respublikoje įregistruotas krovinines transporto priemones“ panaudojimą.

Pastaba: išduodama administracijoje (Kauno g. 3, Miklusėnų k., Alytaus r.).  Nurodyta kaina – 1 transporto priemonei.

12,00
9. Už leidimo nuvykti į techninės apžiūros įmonę išdavimą5,00
10. Už leidimo nuvykti į techninės apžiūros įmonę išdavimą internetu (e-paslaugos)4,00

11. Transporto priemonės svėrimas

Pastaba: paslauga atliekama Alytaus TAC Nr. 100 (Kauno g. 3, Miklusėnų k., Alytaus r.)

14,00
Į viršų